ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARCINOWICACH
Zespół Szkół w Marcinowicach
ul.Kolejowa 18a
58-124 Marcinowice
tel/fax 74-858-50-85
marcgim@poczta.onet.pl